X
منو 0
×

نان می خوریم یا نمک!

نمک نان یکی از مشکلات عمده در پخت نان های سنتی در استان می باشددر شش ماهه اول 96 نزدیک به 1700 مورد نمونه از انواع موادغذایی عرضه شده در سطح استان برداشت و به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است

                    

 

در شش ماهه اول 96 نزدیک به 1700 مورد نمونه از انواع موادغذایی عرضه شده در سطح استان برداشت و به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است که از این تعداد 67 %  قابل مصرف انسانی می باشد.  وجود رنگ یکی از موارد مهم کنترل کیفیت موادغذایی می باشد که نتایج نمونه برداری ها در نیمسال 96 موید سلامت 75% از نمونه ها از نظر وجود رنگ غیرمجاز می باشد. مهندس شیرین نادری ، کارشناس مسؤل بهداشت محیط معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، مطالب فوق را در جلسه کمیته فنی معاونت بهداشتی در روز 30 آذر ماه 96، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه ، با حضور دکتر منوچهر مهرام ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه ، و دکتر ناهید یزدی معاون فنی ، و دکتر اسماعیل کلهر ، معاون اجرایی معاونت بهداشتی و مدیران و کارشناسان مسؤل مرکز بهداشت استان عنوان نمود و ایشان افزود ،  نمک نان یکی از مشکلات عمده در پخت نان های سنتی در استان می باشد.

بنا به اظهار کارشناس مسؤل بهداشت محیط معاونت بهداشتی‌ دانشگاه، با تغییر استاندارد نمک در نان از 1.6 به 1 %  شاخص مطلوبیت میزان نمک در نان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 34 درصد کاهش داشت. با این وجود مقدار جوش شیرین مصرفی در نان های سنتی استان با 5% کاهش در سال جاری به 15.7% رسیده است که بالاترین مقدار جوش شیرین در نان بربری مشاهده شده است.

تاریخ ثبت خبر : 1396/12/9